به گزارش فتن :رئیس هیئت شرعی حزب الله لبنان در این بازدید از سنگرهای نیروهای مقاومت در منطقه “قلمون” سوریه دیدن کرد و با رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان به صحبت پرداخت.
همچنین شیخ یزبک برای تقویت قوای معنوی رزمندگان حزب الله، نماز جماعت ظهر و عصر را در میدان جنگ اقامه کرد.
رزمندگان حزب الله هم اکنون به صورت گسترده در منطقه قلمون سوریه حضور دارند تا این منطقه استراتژیک سوریه که در نزدیکی مرزهای لبنان قرار دارد، به صورت کامل از لوث وجود تکفیری‌ها پاکسازی شود.
گفتنی است، شیخ محمد یزبک علاوه بر اینکه وکیل شرعی مقام معظم رهبری در لبنان، یکی از اعضای شورای سیاست‌گذاری حزب الله لبنان است که مسئولیت ریاست هیئت شرعی این جنبش را نیز بر عهده دارد.

بازدید وکیل شرعی رهبر انقلاب از خط مقدم نبرد در سوریه

بازدید وکیل شرعی رهبر انقلاب از خط مقدم نبرد در سوریه

بازدید وکیل شرعی رهبر انقلاب از خط مقدم نبرد در سوریه

بازدید وکیل شرعی رهبر انقلاب از خط مقدم نبرد در سوریه

بازدید وکیل شرعی رهبر انقلاب از خط مقدم نبرد در سوریه

بازدید وکیل شرعی رهبر انقلاب از خط مقدم نبرد در سوریه

 

شریان