امروز: پنج شنبه 28 شهریور 1398
-------------------------- تبلیغات

کد خبر: 38527
تاریخ انتشار: 8:59 ب.ظ - چهارشنبه 1395/11/6
چاپ این پست

در حالی پیشتر نرخ رشد اقتصادی شش ماهه سال ۹۵ از سوی بانک مرکزی ۷.۴ درصد اعلام شد که با انتشار یک گزارش در همایش سیاستهای پولی و چالش های بانکداری و تولید، مشخص گردید نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در این مدت ۰.۹ بوده است و مابقی رشد مرهون فروش نفت است.

به گزارش فتن، بانک مرکزی  به طور رسمی گزارش مربوط به جزئیات رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال را در نشریه نماگرهای اقتصادی خود منتشر نکرده است، اما در این بین جزئیاتی از این آمارها در همایش سیاستهای پولی و چالش های بانکداری و تولید ارایه شد.
جزئیات این رشد اقتصادی که بانک مرکزی به قیمتهای ثابت سال 13833 و بر حسب فعالیت های اقتصادی محاسبه کرده است، نشان می دهد پس از نفت، گروه های کشاورزی و خدمات هر کدام 4.8 درصد رشد در نیمه نخست امسال ثبت کردند.
در این میان رفتار گروه صنایع و معادن قابل توجه است زیرا میانگین رشد در این گروه در مجموع 66 ماهه نخست امسال، منفی 0.9 درصد بوده است.
گروه صنایع و معادن شامل بخش های «معدن»، «صنعت»، «برق، گاز و آب» و «ساختمان» است که در این میان دو بخش معدن و ساختمان رشد منفی 7.3 درصدی و 13 درصدی را در نیمه نخست امسال پشت سر گذاشتند.
با این حال بخش صنعت رشد مثبت 3.5 درصدی و بخش برق، گاز و آب رشد 4.66 درصدی را در این محاسبات ثبت کرده است.
در مجموع در نیمه نخست امسال تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه به عدد 7.44 درصد رسیده که بدون احتساب نفت برابر 0.9 درصد است.

** رشد اقتصادی فصل تابستان

در فصل تابستان، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه به میزان 9.2 درصد رسید که بدون محاسبه نفت، این عدد برابر 2.6 درصد است.
بررسی جزئیات این رشد اقتصادی نیز بیانگر آن است که گروه نفت سهم 67.22 درصدی در این رشد داشته و پس از آن 2 گروه کشاورزی و خدمات هر کدام با رشد پنج درصدی قرار دارند.
در گروه صنایع و معادن نیز در فصل تابستان رشد اقتصادی 2.11 درصدی به ثبت رسیده که سهم بخش صنعت از این رقم 4.1 درصد و بخش برق، گاز و آب 6.2 درصد بوده است.
با این حال بخش معدن رشد منفی 5.4 درصد و بخش ساختمان منفی 2.66 درصد را در فصل تابستان به ثبت رسانده اند.

** جزئیات رشد اقتصادی در فصل بهار

آمارهای مربوط به رشد اقتصادی در بهار امسال نیز بیانگر آن است که تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در این فصل 5.4 درصد بوده که بدون احتساب نفت، منفی 0.9 درصد محاسبه شده است.
بر اساس محاسبات بانک مرکزی، سهم گروه نفت در رشد اقتصادی فصل بهار 55.4 درصد بوده و 22 گروه کشاورزی و خدمات هر کدام 4.2 درصد در این رشد نقش داشته اند.
با این حال گروه صنایع و معادن رشد منفی 4.3 درصدی را در فصل بهار ثبت کرده که ناشی از رشد منفی 4.3 درصدی بخش معدن و منفی 25.6 درصدی بخش ساختمان است در حالی که بخش صنعت 2.9 رشد و بخش برق، گاز و آب رشد 2.9 درصدی را در فصل بهار به ثبت رسانده اند.

انتهای پیام/

.

.

.

تشیع انگلیسی - کلیک کنید!

نام و نام خانوادگی: (موردنیاز)
پست الکترونیک: (موردنیاز)
آدرس اینترنتی:
درج دیدگاه:
تازه های فتن