امروز: پنج شنبه 6 تیر 1398
-------------------------- تبلیغات

کد خبر: 38801
تاریخ انتشار: 5:50 ب.ظ - سه شنبه 1395/11/26
چاپ این پست

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که توانمندی داخلی موجب پیروزی در دفاع مقدس شد، گفت: دیپلماسی التماسی جواب نمی دهد چنانچه خود آقایان می گویند در برخی جلسات التماس هم کردیم اما جواب نداد.

به گزارش فتن، سعید جلیلی نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در همایش راه روشن انقلابی گری انقلابی خواهی که از سوی انجمن اسلامی دانشجویان اسلامی مستقل عصر دوشنبه در سالن مفید دانشگاه قم برگزار شد، گفت: مباحثه های دانشگاهی و دانشجویی می تواند جامعه را در پیدا کردن درک روشن از آرمان ها کمک کند.

 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در بحث انقلاب بیان معنای خود انقلاب دارای اهمیت است و این که در انقلاب چه اتفاقی باید رخ دهد و چه پیامدهایی به دنبال آن شکل گیرد؛ نخستین نشانه انقلاب نابود شدن نظام سیاسی سابق و جایگزین شدن نظام جدید است که در 22 بهمن نیز چنین دستاوردی به دست آمد و نظام شاهنشاهی نابود و مناسبات جدیدی جایگزین آن شد.
 وی اضافه کرد:تغییرات در انقلاب فقط مربوط به نظام سیاسی نیست بلکه باید در تمامی آرمان های انقلاب تغییرات ظهور پیدا کند اعم از مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی چنانچه امام خمینی(ره) برآن تأکید داشتند؛ امروزه پس از 38 سال مطالباتی همانند مبارزه با فساد در انقلاب وجود دارد که صحیح هستند و انتظار نمی رود در انقلاب وجود داشته باشد.
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی با بیان این که برخی مطالبات انقلاب در کشورها و نظام های سیاسی دیگر نیز مطرح شده اند، گفت: برخی مطالبات حتی در کشورهای دیگر نیز محقق شده اند به عنوان مثال این که گفته می شود فساد نباید وجود داشته باشد در برخی کشورها مبارزه با فساد پیگیری شده و در برخی ریشه کن هم شده است حال سؤال این است انقلابی که ادعا می کند حرف جدیدی برای گفتن دارد وجه تمایز او چیست؟.
وی افزود: انقلاب به برخی مطالبات نگاه حداکثری دارد نه حداقلی به عنوان مثال برخی موضوعات مطرح شده در انقلاب همانند شفافیت یا فساد حتی افرادی که نگاه انقلابی ندارند آنها را منکر نمی شوند و همه بر آن اتفاق نظر دارند؛ نگاهی که در نظام اداری وجود دارد عبارت است از این که سیستم باید به گونه ای باشد که افراد غیر صالح هم نتوانند مرتکب فساد شوند و نگاه انقلابی فراتر از آن است.
جلیلی ادامه داد: در نگاه انقلابی نباید مناسبات اداری را صالح کرد بلکه کارگزاران باید قلبا نسبت به مردم رحم داشته باشند و لطف و رحمت موردی نیست که با چارچوب نظارتی و مناسبات اداری تعریف شود و این وجه تمایز نگاه انقلابی با نگاه های دیگر است.
وی عنوان کرد: برخی جامعه دینی را جامعه مدنی معرفی می کنند که این جفا در حق جامعه دینی است زیرا در جامعه مدنی حداقل مناسباتی را برای جلوگیری از تعدی افراد به یکدیگر شکل می دهد که در مباحث تاریخ غرب به ویژه آمریکا چنین موردی یافت می شود اما امروزه در برخی مناطق جامعه دینی در صورت عدم وجود حتی یک مأمور مردم در امنیت هستند که خود مردم آن را تقویت می کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام کارویژه های مشترک میان دولت و مردم را وجه تمایز اندیشه سیاسی اسلام با سایر اندیشه ها دانست و بیان داشت: هنگامی که قرآن کریم به پیامبراکرم(ص) امر می کند عدالت در جامعه را اجرا کند بیان می کند تمامی انسان ها نسبت به اجرای آن وظیفه دارند؛ این جا است که مسؤولیت همگانی و تکلیف شکل می گیرد و همه جامعه تکالیف را ایفا می کنند.
وی با طرح سؤال مبنی بر حد و میزان تکلیف مردم و کارگزاران نظام اظهارداشت: تکلیف با وسع و توان انسان تناسب دارد؛ توان شخصی که در دولت دارای مسؤولیت است با یک شخص عادی متفاوت است و در این مورد است که مطالبه صورت می گیرد که آیا افراد متناسب با وسع خود عمل می کنند یا خیر؟
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: انحرافی که در بحث وسع و توان ایجاد می شود محدود کردن آن است؛ باید توجه داشت که وسع چیست و میزان وسع دولت و نظام چه مقدار است و آیا به میزان توان وظایف خود را انجام داده است که اگر کمتر از میزان توان به وظایف خود عمل کرده باشد مورد سؤال قرار گیرد.
جلیلی با بیان این که وسع در نظام اسلامی دارای مبنا است، خاطرنشان کرد: این که گفته می شود «ما می توانیم» براساس میزان وسع است که برخی می گویند وسع ما در حد ساخت آبگوشت بز باش است و برخی توان را بالاتر از این حرف ها می دانند؛ تفکر انقلابی همچنین تفکرهای دیگر در این جا خود را نشان می دهند.
وی با اشاره به وجه تمایز نگاه ها به میزان توان و وسع گفت: نخستین تفکر لیبرالی است که می گوید باید از غرب کمک گرفت؛ نگاه دیگر محافظه کارانه است که در آن وضعیت مطلوب موضوعیت ندارد و وضع موجود را کافی می داند؛ تفکر دیگر انقلابی است که دو تفکر دیگر را بر نمی تابد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: نگاه تفکر انقلابی به قله است و به سمت آن حرکت می کند؛ ما می توانیم است که ماهواره را پرتاب می کند و یک وجب از این خاک را به دشمن نمی دهد و به واسطه این تفکر انقلابی است که پس از گذشت 28 سال از دفاع مقدس دشمن جرأت نزدیک شدن به مرزهای کشور را ندارد.
وی اضافه کرد: تفکر دیگر التماسی است؛ در دفاع مقدس توانایی و ایستادن بر روی پای خود بود که موجب پیروزی شد و دیپلماسی التماسی پاسخ گو نبود؛ دیپلماسی تعامل باید قدرتمندانه باشد نه التماسی چنانچه خود آقایان بیان می کنند در برخی موارد التماس می کردیم اما جواب نمی داد.
جلیلی بیان تعریف «ما می توانیم» را برای شناخت میزان توان و وسع ضروری دانست و ابرازداشت: مراد از«ما» زن، مرد، پیر، جوان، شهری، روستایی، شیعه، سنی، بلوچ،کرد و لر است و مراد از می توانیم استفاده واقع بینانه از استعداد و قدرت است.
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در پایان خاطرنشان کرد: تفکر انقلابی باید بتواند مردم را نسبت به توانایی اقناع کند که در این صورت توانمندی ظهور پیدا خواهد کرد و جمهوری اسلامی به معنای انتخاب اسلام از سوی مردم است.
وی ادامه داد: در مقابل اقناع اغوا است که شیطان چنین کاری را انجام می دهد؛ شیطان در مواردی که نمی تواند مردم را بترساند از اغوا استفاده می کند و ایجاد 200 شبکه ماهواره ای برای سرگرمی مردم نیست بلکه برای اغوای مردم است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تعریف اغوا اشاره کرد و گفت: اغوا به معنای پوشاندن واقعیت ها است که توانمندی ها را می پوشاند یا کار را پرهزینه نشان می دهد؛ تمام این کارها برای این است که نگذارند ملت توانمندی خود را باور داشته باشد چه با شعارهای غلط چه با استفاده از وعده های دروغ؛ این که گفته می شود بدعهدی طرف مقابل این بدعهدی یک رفتار اغواگرانه از طرف مقابل است.
جلیلی اضافه کرد: اگر در مذاکرات دوره قبل فلسفه بافی می کردیم پس چطور در  سال 86 در عرض کمتر از  6 ماه توانستیم 6 مساله باقی مانده با آژانس را حل کنیم؟اگر در مذاکرات دوره قبل مسایلی مانند معدن گچین و سانتریفیوژهای p2  را توانستیم با فلسفه خواندن حل کنیم، پس کار بدی نکردیم! مدل شاه سلطان حسین این بود که در برابر هر فشار و تهدیدی عقب نشینی می کرد.
وی افزود: عده ای میگفتند می شد با لبخند و تدبیر مشکلات را حل کرد اما امروز پاسخ دهند نتیجه آن چه شد؟ سال 92 در مذاکرات آلماتی 2 چون نزدیک انتخابات هم بود می توانستیم پیشنهادات 1+5 را بپذیریم و بعد هم اعلام کنیم به  توافق  رسیده ایم اما وظیفه ما نمایش بازی کردن نبود بلکه حفظ و دفاع از حقوق مردم بود.

انتخاب

.

.

.

تشیع انگلیسی - کلیک کنید!

نام و نام خانوادگی: (موردنیاز)
پست الکترونیک: (موردنیاز)
آدرس اینترنتی:
درج دیدگاه:
تازه های فتن