امروز: چهارشنبه 22 آبان 1398
-------------------------- تبلیغات

کد خبر: 39396
تاریخ انتشار: 4:17 ب.ظ - سه شنبه 1396/04/20
چاپ این پست
هیچ ترسی از خدا ندارند!

اين صحنه حرف من و پاسخ او ده ها بار از صفحه ذهنم گذشت و هنوز هم خودم را در آن شرايط مجسم مي کنم و در دلم به آن زن مي گويم: بالفرض که من چشم هايم را بستم، آيا خداوند هم چشم هايش را مي بندد…؟!

فتن- روح الله عباسیان جزی

در خيابان مشغول قدم زدن بودم ناگهان چشمم به زني خورد که با وضع بسيار فجيع آرايش کرده بود و سرتا پايش نمايان بود و… مثل هميشه سرم را پايين انداختم ولي گفتم: اين درست نيست که يک خانم با اين وضع در جامعه بگردد ، هزاران نگاه هاي مسموم به دنبال او هستند، همچنين جوانان عزب بسيار زيادي وجود دارند و ممکن است به گناه بيفتند و ….

با خود گفتم خوب است تذکري بدهم ، شايد در رفتار خود تجديد نظر بکند و …. ، يا اينکه لا اقل دل خودم آرام شود به اينکه من وظيفه ام را انجام دادمو تذکر دادم … و در پيش خدا و وجدان خودم شرمنده نباشم….

رو به خانم کردم و گفتم: خانم وضعيت پوششتان مناسب نيست به خاطر خدا حجاب که فرمان خداست را رعايت کن. او که با دوستش که اوضاعش مثل خودش بود، با صداي بلند گفت : به شما مربوط نيست! ، آن يکي گفت: تو چشم هايت را ببند، اگر چشمهايت را ببندي همه چيز درست مي شود!!! و…..

من با رفتار زشت و طلبکارانه ي آنها صحنه را ترک کردم ، چرا که آنجا جاي بحث نبود ولي اين فکر ذهنم را چند روزي مشغول کرده بود که ، اگر من چشم هايم را ببندم، همه چيز حل مي شود ؟ آيا ما نسبت به شکستن حدود الهي – مانند حجاب – بي تفاوت باشيم همه چيز حل مي شود؟ در اين صورت جامعه به چه سمتي پيش مي رود ؟ آيا اصلا تا حالا شده خانمي که آرايش کرده و بدحجاب است به کسي که نگاه آلوده به او دارد ، به اوزل مي زند ، لبخند مي زند و … گفته باشد، آقا چشم هايت را ببند؟! ….

اين صحنه حرف من و پاسخ او ده ها بار از صفحه ي ذهنم گذشت و هنوز هم خودم را در آن شرايط مجسم مي کنم و در دلم به آن زن مي گويم: بالفرض که من چشم هايم را بستم، آيا خداوند هم چشم هايش را مي بندد… ؟! آيا خداوند از اعمال و رفتارتان بي خبر مي ماند ؟ ….. اگر من و امثال من از انتقاد و ارشاد دست برداشتيم ، چشم هايمان را آسوده بستيم و دهانمان را هم بستيم آيا براي شما راحتي و امنيت فراهم مي شود ؟ آيا فکر مي کنيد ما که حکم خدا را برايتان بيان مي کنيم ، و خواستار رعايت آن هستيم ، دشمن شما هستيم ؟ يا اينکه اصلا خدا دشمن شماست و نمي گذارد راحت باشيد؟…………

خواهرم بدان خداوند براي حفظ کرامت زن ، امنيت او و همچنين رسيدن به تعالي و کمال حجاب را واجب کرده است. خواهرم خداخير خواه شماست …. پس از دستور او رويگرداني نکنيد ، چرا که خودتان ضرر مي کنيد و خودتان امنيت خودتان را به خطر مي اندازيد. اين چيز بديهي است که تمايل به جنس مخالف براي همه وجود دارد، و اين حجاب کنترل کننده ي آن است و باعث حفظ حريم ها مي شود. البته کنترل نگاه چه براي آقايان و چه خانم ها امر واجبي است و حفظ نگاه و خويشتنداري زماني راحت است که پوشش مناسب باشد و تحريک آميز نباشد ، چرا که در غير اين صورت اکثريت تحريک مي شوند ، به جز آنهايي که ترس از خداوند وجودشان را فراگرفته باشد و اراده ي بسيار قوي داشته باشند.

و بدان همين حضور مومنين و افرادي که نسبت به معاصي و شکسته شدن حدود الهي هستند که باعث امنيت شما شده اند…  وگرنه در جوامع غربي و جوامعي که هيچ ترسي از خدا و بندگان خدا وجود ندارد و کسي هم متذکر نمي شود ، برو ببين که تجاوز به زنان ، آن هم در ملا عام امري عادي است و….

پس با بستن چشم چيزي درست نمي شود ، بياييم چشم هايمان را روي حقايق بگشاييم.

انتها/

.

.

.

تشیع انگلیسی - کلیک کنید!

نام و نام خانوادگی: (موردنیاز)
پست الکترونیک: (موردنیاز)
آدرس اینترنتی:
درج دیدگاه:
تازه های فتن