فتن

فکر بسته افراطیون شیعه در مورد وحدت + صوت

کدخبر: 4754
1393-11-28 در ساعت 18:13

سخنرانی احمدی اصفهانی در مورد وحدت اسلامی

 

احمدی اصفهانی

احمدی اصفهانی

احمدی اصفهانی

احمدی اصفهانی

احمدی اصفهانی

احمدی اصفهانی