امروز: سه شنبه 29 خرداد 1397
-------------------------- تبلیغات

کد خبر: 6601
تاریخ انتشار: 7:14 ق.ظ - چهارشنبه 1394/01/12
چاپ این پست

در صبحگاه دوازدهم فروردین ماه 1358، مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (قده) با حضور در مدرسه علمیه مومنیه-یکی از مدارس علمیه تحت نظر خود- رای خویش به جمهوری اسلامی را به صندوق انداختند.

در صبحگاه دوازدهم فروردین ماه 1358، مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (قده) با حضور در مدرسه علمیه مومنیه-یکی از مدارس علمیه تحت نظر خود- رای خویش به جمهوری اسلامی را به صندوق انداختند.

12 فروردین 1358، آیت الله العظمی مرعشی نجفی در حال عزیمت از منزل به سوی محل اخذ آراء</p>
<p>
12 فروردین 1358، آیت الله العظمی مرعشی نجفی در حال عزیمت از منزل به سوی محل اخذ آراء
12 فروردین 1358، آیت الله العظمی مرعشی نجفی در حال عزیمت از منزل به سوی محل اخذ آراء. درتصویر مرحوم آیت الله سید مرتضی فقیه مبرقعی نیز دیده میشود.

12 فروردین 1358، آیت الله العظمی مرعشی نجفی در حال عزیمت از منزل به سوی محل اخذ آراء. درتصویر مرحوم آیت الله سید مرتضی فقیه مبرقعی نیز دیده میشود.
12 فروردین 1358، آیت الله العظمی مرعشی نجفی در حال  ورود به محل اخذ آراء. درتصویر مرحوم آیت الله سید مرتضی فقیه مبرقعی نیز دیده میشود.

12 فروردین 1358، آیت الله العظمی مرعشی نجفی در حال ورود به محل اخذ آراء. درتصویر مرحوم آیت الله سید مرتضی فقیه مبرقعی نیز دیده میشود.
12 فروردین 1358، آیت الله العظمی مرعشی نجفی در حال  ورود به محل اخذ آراء</p>
<p>

12 فروردین 1358، آیت الله العظمی مرعشی نجفی در حال ورود به محل اخذ آراء
12 فروردین 1358، آیت الله العظمی مرعشی نجفی لحظاتی پس از ورود به محل اخذ آراء

12 فروردین 1358، آیت الله العظمی مرعشی نجفی لحظاتی پس از ورود به محل اخذ آراء
12 فروردین 1358، حضور آیت الله العظمی مرعشی نجفی در محل اخذ آراء</p>
<p>

12 فروردین 1358، حضور آیت الله العظمی مرعشی نجفی در محل اخذ آراء
12 فروردین 1358، حضور آیت الله العظمی مرعشی نجفی در محل اخذ آراء</p>
<p>

12 فروردین 1358، حضور آیت الله العظمی مرعشی نجفی در محل اخذ آراء
12 فروردین 1358، حضور آیت الله العظمی مرعشی نجفی در محل اخذ آراء

12 فروردین 1358، حضور آیت الله العظمی مرعشی نجفی در محل اخذ آراء
12 فروردین 1358، حضور آیت الله العظمی مرعشی نجفی در محل اخذ آراء

12 فروردین 1358، حضور آیت الله العظمی مرعشی نجفی در محل اخذ آراء
12 فروردین 1358، حضور آیت الله العظمی مرعشی نجفی در محل اخذ آراء

12 فروردین 1358، حضور آیت الله العظمی مرعشی نجفی در محل اخذ آراء
12 فروردین 1358، دعای آیت الله العظمی مرعشی نجفی پس از به صندوق انداختن رای خویش به جمهوری اسلامی

12 فروردین 1358، دعای آیت الله العظمی مرعشی نجفی پس از به صندوق انداختن رای خویش به جمهوری اسلامی
12 فروردین 1358، آیت الله العظمی مرعشی نجفی در حال ترک محل اخذ آراء پس از به صندوق انداختن رای خویش

12 فروردین 1358، آیت الله العظمی مرعشی نجفی در حال ترک محل اخذ آراء پس از به صندوق انداختن رای خویش
12 فروردین 1358، آیت الله العظمی مرعشی نجفی در حال ترک محل اخذ آراء پس از به صندوق انداختن رای خویش

12 فروردین 1358، آیت الله العظمی مرعشی نجفی در حال ترک محل اخذ آراء پس از به صندوق انداختن رای خویش
12 فروردین 1358، آیت الله العظمی مرعشی نجفی در حال ترک محل اخذ آراء پس از به صندوق انداختن رای خویش

12 فروردین 1358، آیت الله العظمی مرعشی نجفی در حال ترک محل اخذ آراء پس از به صندوق انداختن رای خویش

مشرق نیوز

.

.

.

تشیع انگلیسی - کلیک کنید!

امیرحسین در تاریخ 12ام ، فروردین 1394:

رضوان الله تعالی علیه و حشره الله مع ائمه الهدی المعصومین

نام و نام خانوادگی: (موردنیاز)
پست الکترونیک: (موردنیاز)
آدرس اینترنتی:
درج دیدگاه:
تازه های فتن