فتن

تصویری/ شایعات قمه زنان – قسمت اول

کدخبر: 7339
1394-01-28 در ساعت 21:37

««دختران قلّابی آلمانی که با قمه زنی شیعه میشوند»» قمه زنان با مکر و حیله و اجرای یک نمایش، سعی بر خوب جلوه دادن قمه زنی را دارند، آنها مدعی هستند که دو دختر آلمانی توسط قمه زنی مسلمان می شوند ولی وقتی به واقعیت مینگریم، میبینیم که این دختران آلمانی، اسم و رسمشان مشخص نیست و حتی قمه هم نمیزنند. قمه زنان با اجیر کردن این دو دختر، میخواهند افکار مردم را تغییر دهند تا مراسم خرافاتیِ خودشان را ترویج دهند.

دانلود