امروز: چهارشنبه 1 اسفند 1397
-------------------------- تبلیغات

کد خبر: 32034
تاریخ انتشار: 6:00 ب.ظ - سه شنبه 1395/03/18

مصطفی قلی خسروی، تایید کرد که مستاجران راهی برای اعتراض به این امر ندارند و در حال حاضر، هیچ قانونی برای مقابله با این افزایش بی ضابطه اجاره بها وجود ندارد.

کد خبر: 31177
تاریخ انتشار: 6:31 ب.ظ - پنج شنبه 1395/02/30

این میزان واردات حداقل دویست هزار فرصت شغلی را در سال از بین برده است.

تازه های فتن